kontakt@dzikakrew.pl

Orientacja Precyzyjna

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

  • Każdy zawodnik dysponuje mapą i kompasem
  • Można poruszać się wyłącznie wzdłuż dróg i ścieżek
  • Trasa mierzy nie więcej niż 3500 m
  • Po trasie mogą poruszać się zarówno osoby w pełni sprawne jak i mające ograniczenia ruchowe
  • Zawodnicy odwiedzają kolejno oznaczone w terenie PUNKTY PODEJMOWANIA DECYZJI (PPD)
  • W PPD używając mapy i kompasu należy podjąć decyzję, który z kilku widocznych w terenie PUNKTÓW KONTROLNYCH (1-6) oznaczonych LAMPIONAMI jest właściwy – znajduje się w środku okręgu zaznaczonego na mapie i jest odpowiednio opisany PIKTOGRAMAMI w opisie PK
  • Może się zdarzyć, że żaden z widocznych lampionów nie znajduje się we właściwym miejscu
  • Za każdy prawidłowo zidentyfikowany PK zawodnik otrzymuje 1 punkt
  • Na niektórych punktach mierzy się czas podejmowania decyzji

HISTORIA SPORTU

1994 – pierwsze Mistrzostwa Europy w Orientacji Precyzyjnej
1999 – pierwszy Puchar Świata International Orienteering Federation 
2004 – pierwsze Mistrzostwa Świata, aktualnie rozgrywane corocznie
2013 – pierwsze Mistrzostwa Polski

22.02.2020 – pierwszy trening na Podlasiu 😉