kontakt@dzikakrew.pl

Zapisy

Uczestnictwo

W imprezie mogą wziąć udział osoby, które spełniły poniższe warunki:

A. osoby dorosłe, które

  •       zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego treść,
  • zgłosiły chęć udziału w imprezie poprzez stronę internetową https://www.elektronicznezapisy/event/3449/strona.html lub osobiście w bazie imprezy,
  • podpisały oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność,
  • dokonały odpowiedniej opłaty startowej – przelewem na konto organizatora lub gotówką w bazie imprezy,
  •  w dniu zawodów mają ukończone co najmniej 18 lat,
  • wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ew. publikację wizerunku w zakresie związanym z imprezą,

B. dzieci, które znajdują się pod stałą opieką osoby dorosłej, która poświadczyła pisemnie ten fakt przed startem.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej (za udział zespołu) wynosi:

Termin

Zespół (2-5 osób)

przelewem do 15 lutego

20 zł

przelewem od 16 lutego do 1 kwietnia

30 zł

przelewem od 2 do 21 kwietnia lub gotówką w bazie imprezy

40 zł

Zespół ma prawo do rezygnacji ze startu i zwrotu wpłaconej opłaty startowej pomniejszonej o 50% opłaty manipulacyjnej do dnia 15 marca 2019.