kontakt@dzikakrew.pl

LP#3 REJESTRACJA

UCZESTNICTWO

W imprezie mogą wziąć udział osoby, które spełniły poniższe warunki:

 1. osoby pełnoletnie, które:
  • zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego treść,
  • podpisały oświadczenie (w bazie imprezy, w dniu zawodów, w imieniu swoim i dzieci znajdujących się pod opieką) dot.:
    udziału w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność,
   – zgody na publikację zdjęć i filmów z imprezy w mediach tradycyjnych  i elektronicznych,
   – zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z organizacją imprezy oraz publikacją wyników.
  • dokonały odpowiedniej opłaty startowej – przelewem na konto organizatora lub gotówką w bazie imprezy,
  • w dniu imprezy mają ukończone co najmniej 18 lat,
  • wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ew. publikację wizerunku w zakresie związanym z imprezą,
 2. dzieci, które znajdują się pod stałą opieką osoby dorosłej, która poświadczyła pisemnie ten fakt przed startem.
 
 

REJESTRACJA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenie udziału w imprezie następuje poprzez stronę internetową https://elektronicznezapisy.pl/event/3855/strona.html lub osobiście w bazie imprezy.
 2. Wysokość opłaty startowej (za udział zespołu) wynosi:

Termin

Zespół (2-5 osób)

przelewem do 30 czerwca

60 zł

przelewem od 1 lipca do 11 sierpnia

80 zł

gotówką w bazie imprezy

90 zł

3. Dane do przelewu:
Fundacja Dzika Krew
Nr rachunku bankowego 10 1140 2004 0000 3902 7902 2861
W tytule przelewu prosimy wpisać „Leśne Przygody 3”, imię i nazwisko lidera zespołu

LIMIT ZGŁOSZEŃ

1. W zabawie może wciąć udział maksymalnie 30 zespołów (2-5 osobowych).
2. Miejsce na liście startowej gwarantuje rejestracja i dokonanie opłaty startowej.
3. Decydująca jest data wniesienia opłaty.

PROSIMY

 1. W przypadku rezygnacji ze startu –  prosimy o wysłanie informacji SMS 609-114-100 lub email kontakt@dzikakrew.pl > ułatwi to znacznie pracę biura zawodów
 2. W przypadku zapisów w bazie zawodów – prosimy o przygotowanie równej kwoty w gotówce (nie posiadamy terminala płatniczego) > szybciej uwiniemy się z formalnościami i rozpoczniemy zabawę
 3. Przy odbiorze pakietu startowego konieczne będzie okazanie dowodu tożsamości przez kapitana zespołu – prosimy wziąć ze sobą
 4. Wszyscy będziemy mieli wpływ na realizację imprezy zgodnie z programem. Prosimy o punktualność. Jeśli przydarzą się jakiekolwiek problemy (niedoczas, zapomnieliśmy wziąć dzieci z domu 😉 , ktoś nam nadepnął na odcisk itp.) – spróbujmy wziąć sobie i dać innym jak najwięcej radości 😉

 Jeśli macie pytania dotyczące powyższych kwestii – piszcie śmiało! kontakt@dzikakrew.pl